Dawczyni komórek jajowych zostaje poddana stymulacji jajników, aby otrzymać komórki jajowe. Z drugiej strony biorczyni przed transferem zarodka musi przejść procedurę przygotowania endometrium.

  1. Leki

Kobiety biorczynie otrzymują leki przygotowujące macicę do implantacji zarodka. W tym czasie biorczynie powinny pozostać w kontakcie ze swoim koordynatorem Biotexcom.

  1. Procedura przygotowania nasienia

Próbkę nasienia można pobrać tego samego dnia, w którym odbywa się oddanie komórki jajowej. Przez kilka dni przed tym musisz powstrzymać się od stosunku płciowego. Następnie w laboratorium przygotowuje się nasienie w celu oczyszczenia go z szeregu składników i wybrania plemników najbardziej odpowiednich do zapłodnienia komórek jajowych dawczyni. Możliwe jest również wcześniejsze wykonanie kriokonserwacji nasienia i jego użycie.

  1. Zapłodnienie komórki jajowej, hodowla zarodków oraz transfer

Następnie plemniki i komórki jajowe łączą się przy pomocy metody zapłodnienia in vitro lub docytoplazmatycznej injekcji plemnika (ICSI). Zarodki po zapłodnieniu przez pewien czas pozostają pod obserwacją w laboratorium zapłodnienia in vitro, a następnie przenoszone są do macicy. Po zapłodnieniu wybiera się zarodki do przeniesienia do macicy kobiety. Optymalny moment transferu zarodków, a także ich liczbę, ustala specjalista na podstawie histоrii medycznej pary, liczby i charakterystyk pozyskanych zarodków oraz szczególnych okoliczności występujących na każdym etapie terapii.

In vitro