Igor Peczenoga

Igor Peczenoga 
Naczelny lekarz

Olena Ignatiewa

Olena Ignatiewa
Położnik-ginekolog

Dmytro Bilecki

Dmytro Bilecki
Położnik-ginekolog dr n. med.

Kristina Bożok

Kristina Bożok
Położnik-ginekolog, dr n. med.

Olena Mozgowaja

Olena Mozgowaja
Położnik-ginekolog, dr n. med.

Julia Kotlik

Julia Kotlik
Położnik-ginekolog, dr n. med.

Vitalij Kowpak

Vitalij Kowpak
Embriolog, dr n. med.

Jurij Charkiewicz

Jurij Charkiewicz
Embriolog

Nina Kukszyna

Nina Kukszyna
Naczelna pielęgniarka medyczna

Alina Primaczenko

Alina Primaczenko 
Pielęgniarka Kliniczna

Switłana Zalizna

Switłana Zalizna
Pielęgniarka Kliniczna