Mitochondrium pełni wiele funkcji, z których najważniejsza to produkcja i utrzymanie energii w komórce w określonych granicach. Posiada własne DNA zwane DNA mitochondrialnym, którego mutacje są przyczyną wielu problemów z płodnością, a często mutacji genetycznych.

Z wiekiem jakość i ilość mitochondriów spada, a komórka jajowa traci swoje dotychczasowe możliwości. W BioTexCom pobieramy mitochondria z komórek jajowych dawczyni i przenosimy je do komórek jajowych pacjentki, aby nadać im nowego zastrzyku energii.

W ostatnich latach BioTexCom udoskonaliłо techniki zastępowania mitochondriów poprzez celowanie tylko w mitochondria, a nie na całe jądro, zachowując w ten sposób dziedzictwo genetyczne pary przechodzącej program.

Procedura przechodzenia programu jest podobna do zwykłej procedury IVF, z tym wyjątkiem, że dawczyni mitochondriów i biorczyni będą stymulowane w tym samym czasie, a same mitochondria zostaną przeniesione do komórki jajowej przed zapłodnieniem.

In vitro