Ukraina jest jednym z głównych miejsc docelowych programów macierzyństwa zastępczego na świecie. Surogacja gestacyjna (pełna) została tutaj zalegalizowana w 2004 roku. Dozwolona jest tylko dla heteroseksualnych oficjalnie zarejestrowanych małżeństw, które nie mogą zajść w ciążę w inny sposób. Rodzice docelowi są całkowicie chronieni przez prawo jeśli para jest oficjalnie małżeństwem i jeśli jeden małżonek jest genetycznie spokrewniony z dzieckiem, małżonkowie są uważani za biologicznych rodziców dziecka. Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim matka zastępcza nie może rościć sobie żadnych praw co do dziecka i tylko Państwo jako matka i ojciec zostaną wskazani w akcie urodzenia dziecka.

Co jest potrzebne, aby skorzystać z usług macierzyństwa zastępczego na Ukrainie?

Aby skorzystać z usług macierzyństwa zastępczego na Ukrainie, należy spełnić następujące warunki:

– posiadać wskazania medyczne do stosowania macierzyństwa zastępczego (poświadczone zaświadczeniem lekarskim);
– być oficjalnym małżeństwem (prosimy o przesłanie zeskanowanej kopii aktu małżeństwa);
– rodzice, których gamety mają być użyte w programie, nie powinni mieć pozytywnego wyniku badań na wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, HIV, kiłę.

Proces kwalifikacji matki zastępczej

Wszystkie matki zastępcze zanim zostają zakwalifikowane do udziału w programie macierzyństwa zastępczego przechodzą wielopoziomowy proces doboru.

Proces kwalifikacji matki zastępczej obejmuje między innymi:

– konsultację z psychologiem;
– konsultację prawną, weryfikację dokumentów, badanie lekarza;
– badanie lekarza, USG dopochwowe;
– wykrycie możliwych uzależnień (badania moczu i krwi);
– testy i badania (wniosek lekarza o możliwości skutecznego donoszenia ciąży, wniosek immunologa, USG piersi, badanie mammograficzne, USG tarczycy, ogólna morfologia krwi, panel hormonalny, koagulogram, biochemiczne badanie krwi, badanie serologiczne, infekcje z grupy TORCH, toksoplazmoza, chlamydia, cytomegalowirus, różyczka (IgM, IgG), badanie cytologiczne, badanie wymazów bakteryjnych, kolposkopia
Matka zastępcza jest wybierana przez lekarza prowadzącego program i dopasowywana indywidualnie na podstawie odpowiednich wskaźników medycznych do każdej pary.

Czy imię i nazwisko matki zastępczej będzie zawarte w akcie urodzenia dziecka?

Nie. Akt urodzenia dziecka będzie zawierał wyłącznie dane rodziców.

Co w przypadku, jeżeli u dziecka będą wykryte nieprawidłowości rozwojowe?

Wszystko zależy od decyzji rodziców. Redukcja i aborcja są na Ukrainie całkowicie legalne i możemy terminować ciążę matki zastępczej, jeśli rodzice wyrażą taką chęć. Następnie rozpoczynamy nową próbę zajścia w ciążę bez dodatkowych opłat. Lekarz wybiera nową zastępczą matkę, aby zwiększyć skuteczność kolejnej próby. Jeśli jest to program z komórkami jajowymi dawczyni, Państwo również wybierają nową dawczynię, aby zwiększyć skuteczność powodzenia następnej próby. Ale dzieje się tak tylko w przypadku programu z nieograniczoną liczbą prób.

Czy trzeba zapłacić całą kwotę od razu, jeśli jest to program macierzyństwa zastępczego?

Nie. Płatność jest podzielona na 6 rat.

Co zawiera każdy pakiet leczenia?

  transport

    zakwaterowanie

    wyżywienie

    komórka jajowa dawczyni (w razie potrzeby)

    polskojęzyczny koordynator

    leki i leczenie

  wsparcie prawne

Jakie obywatelstwo będzie mieć dziecko?

Dziecko będzie mieć obywatelstwo polskie.

Co w przypadku, jeżeli matka zastępcza poroni?

Jeśli matka zastępcza poroniła lub próba zajścia w ciążę się nie powiodła, rozpoczynamy program od nowa bez dodatkowych opłat. Lekarz wybiera nową zastępczą matkę, aby zwiększyć skuteczność kolejnej próby. Jeśli jest to program z komórkami jajowymi dawczyni, Państwo również wybierają nową dawczynię, aby zwiększyć skuteczność powodzenia następnej próby. Ale dzieje się tak tylko w przypadku programu z nieograniczoną liczbą prób.

Czy apostille na dokumentach jest obowiązkowa?

Nie, ponieważ zarówno Polska, jak i Ukraina są stronami Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej 5 października 1961 roku.

Jak szybko rozpoczyna się proces wyboru matki zastępczej dla pary?

Proces wyboru matki zastępczej dla pary rozpoczyna się jak tylko Państwo spełnili parę warunków:
1) dokonali pierwszej wpłaty lub jej części;
2) podpisali umowę;
3) otrzymali wynik badania kariotypu, które można wykonać bezpłatnie w naszej klinice.

In vitro